Aprovació Clean Air Act

Aprovació de la Clean Air Act al Regne Unit.