Aprovació de la Convenció de Minamata sobre Mercuri

La Convenció de Minamata sobre Mercuri és un tractat internacional dissenyat per a protegir la salut humana i el medi ambient de les emissions antropogèniques i alliberaments de mercuri i compostos de mercuri. Aquesta Convenció va ser resultat de tres anys de reunió i negociació, després de la qual cosa el text de la Convenció va ser aprovat per delegats que representaven prop de 140 països el 19 de gener de 2013 a Ginebra i va ser aprovat i signat més tard aquest any, el 10 d’octubre de 2013, en una Conferència Diplomàtica celebrada a Kumamoto, Japó.
La Convenció porta el nom de la ciutat japonesa Minamata. Aquesta denominació té una importància simbòlica pel devastador incident de contaminació per mercuri que la ciutat va patir i la conseqüent epidèmia de malaltia. S’espera que, durant les properes dècades, aquest acord internacional potenciarà la reducció de la contaminació per mercuri.