El Comité d’investigació diu que la causa de la malaltia pot ser la contaminació per mercuri

En 1959 el Comité d’investigació de la Universitat de Kumamoto va informar que la causa de la malaltia podia ser la contaminació per mercuri, però la industria química i els investigadors que estaven del costat de l’empresa continuaren refutant eixa troballa.
Les associacions de pescadors i de pescaters de l’àrea de Minamata van demanar compensacions pel dany a la pesca, i reclamaren l’eliminació de la contaminació.
El Ministre de Comerç Internacional i Indústria va dir que seria precipitat concloure que el mercuri havia sigut vessat per la factoria.
L’empresa va donar compensacions per a pescadors i pacients. Els acords afavorien l’empresa. Les clàusules dels acords incloïen: “Els grups representatius de pescadors i els pacients de la malaltia de Minamata no podran presentar reclamacions futures per compensació contra l’empresa”.