Es publica Primavera silenciosa

Rachel Carson publica el seu llibre Primavera Silenciosa, on mostra la perillositat del DDT i altres pesticides.