Fumigacions amb l’àcid cianhídric

Fumigacions amb l’àcid cianhídric. Curs per a la formació de fumigadors fet a Burjassot, 1946. IVIA.