Presència de DDT en l’aigua del Xúquer

Anàlisi de mostres de l’aigua del Xúquer mostren la presència de DDT i moltes altres plaguicides prohibits. Informe d’Ecologistes en acció 2017.