Primers estudis respecte a la toxicitat del DDT

Primers estudis respecte a la toxicitat del DDT a humans i fauna.