Primers usos de l’arsenat de plom

Primers usos de l’arsenat de plom contra la Lymantria dispar