DDT emprat a Nàpols

DDT emprat a Nàpols per lluitar contra els insectes propagadors del tifus.